ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА УЕБСАЙТ WWW.ALPEN-ACADEMY.COM

 

1. Лични данни:

Личните данни са информация, която пряко или косвено (непряко) Ви идентифицира като физическо лице. Пример за пряко идентифициране е идентифицирането Ви чрез имена и ЕГН, а за косвено идентифициране - идентифицирането Ви чрез Вашия пощенски адрес, адресът на Вашата електронна поща (e-mail), телефонният Ви номер или друга подобна информация.

 

2. Обработване на Вашите лични данни:

Ние от „АЛПЕН ФАРМА“ ООД - администраторът на сайта www.alpen-academy.com („Уебсайта“ или „Сайта“) - ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на:

 1. създаване на Ваш профил в Сайта и неговото администриране;
 2. администриране на участията Ви в организираните от нас чрез Сайта онлайн семинари и обучения;
 3. проследяване на достигнатия от Вас процент квалификация (брой квалификационни точки), съобразен с Вашите участия в нашите семинари и обучения;
 4. последващ контакт с Вас, ако при регистрацията на Вашия профил сте избрали опцията да се свързваме с Вас, изпращайки Ви съобщения и информация на посочения от Вас адрес на електронна поща, и по телефон.

 

За нас е важно Вашето спокойствие, сигурност и защитеност, поради което Ви уверяваме, че ние не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, освен тези, които са ни необходими за изпълнение на целите, посочени в настоящата политика за поверителност.

 

Ще използваме личните Ви данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например: чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

 

3. Ваши лични данни, които обработваме:

За регистрацията на Ваш личен профил в Сайта, както и за другите цели, посочени по-горе в предходната точка, ние ще обработваме следните категории Ваши лични данни:

 1. име;
 2. фамилия;
 3. електронна поща;
 4. специалност;
 5. месторабота;
 6. град;
 7. УИН
 8. глас – звукозапис;
 9. образ – чрез снимки и видеозаписи.

 

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при създаване на потребителския Ви профил в Сайта или при участие в достъпните чрез него онлайн семинари и обучения.

 

Ако при регистрацията на Вашия профил сте избрали опцията да се свързваме с Вас, изпращайки Ви съобщения и информация, то ние ще обработваме Вашите лични данни и за изпращане на новини и актуални предложения на посочения от Вас адрес на електронна поща. В този случай, „Алпен Фарма“ ООД ще обработва единствено следните категории Ваши лични данни - фамилия и адрес на електронна поща.

 

Имайки предвид че чрез Сайта ние ще провеждаме онлайн семинари и обучения, то за целите на тяхното провеждане ще обработваме фамилията и имейл адресите на регистрираните ползватели - медицински специалисти, участващи в тези онлайн събития. Вследствие участието в организираните от „Алпен Фарма“ ООД онлайн семинари и обучения и при достигане на 100 % квалификация, на съответния медицински специалист ще бъде издаден сертификат, за който ще обработваме само следните негови лични данни: име, фамилия и УИН, за да ги посочим в сертификата. Освен издаването на сертификат, медицинският специалист, достигнал 100 % квалификация, ще има възможност за участие в събития с присъствие на живо, организирано или спонсорирано от „Алпен Фарма“ ООД, за провеждането на което също ще обработваме горепосочените категории лични данни, както и в организираните томболи от „Алпен Фарма“ ООД. За предоставяне на информация относно протичането на семинарите и с цел тяхното популяризиране сред медицинските специалисти, ще публикуваме на Сайта си отделни снимки от проведените събития, на които може да сте присъствал/а и Вие.

 

От нас може да се изисква да обработваме и да съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например: за предотвратяване, установяване или разследване на престъпления; предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

 

4. Използване на началната страница на www.alpen-academy.com:

Настоящата Политика за поверителност се прилага и при използването от Ваша страна на нашия Сайт - www.alpen-academy.com, със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.

 

 1. „Бисквитки“ -

  Използваме бисквитки и подобни технологии (локално съхранение) при работата на нашия уебсайт, за да гарантираме техническата функционалност на уебсайта, да разберем как посетителите използват нашия уебсайт и да съхраняваме предварително зададените настройки на потребителите в браузъра си.

  Бисквитките са малък текстов файл, който браузърът Ви съхранява на компютъра Ви, когато влезете в нашия уебсайт. Ако посетите нашия сайт по-късно, можем да прочетем отново тези бисквитки. Бисквитките се съхраняват за различни периоди от време. Можете по всяко време да конфигурирате бисквитките, които Вашият браузър да приеме. Това обаче може да доведе нашия сайт да не функционира правилно. Освен това можете да изтриете сами бисквитките по всяко време. Ако не ги изтриете, можем да определим колко дълго да се съхраняват бисквитките на компютъра Ви. Тук се прави разлика между така наречените сесийни бисквитки и постоянни бисквитки. Сесийните бисквитки се изтриват от браузъра Ви, когато напуснете нашия уебсайт или затворите браузъра. Постоянните бисквитки се съхраняват за периода, който посочваме по време на съхранението.

  Използваме бисквитки за следните цели:

  • Технически необходимите бисквитки, които са нужни за използването на функциите на нашия уебсайт (напр. за идентифициране, че сте влезли). Някои функции не могат да бъдат предоставени без тези бисквитки.

  • Функционални бисквитки, които се използват за техническо изпълнение на определени функции, които искате да използвате.

  Повечето от браузърите, използвани от нашите потребители, ни позволяват да конфигурираме кои бисквитки трябва да се съхраняват и даващи възможност за изтриване (определени) бисквитки. Ако ограничите съхранението на бисквитки до определени уебсайтове или не разрешите бисквитки от уебсайтове на трети страни, може вече да не е възможно да използвате пълната функционалност на нашия уебсайт. Информация за това как да персонализирате настройките на „бисквитките“ за най-често използваните браузъри можете да намерите тук:

  ·Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

  ·Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer…бисквитки)

  ·Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/бисквитки-release-and-claim)

  ·Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US)

 

 1. „Уебсайтове на трети страни“ - за удобство на нашите посетители, този портал съдържа връзки към различни уебсайтове, които не са свързани, контролирани или управлявани от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се прилагат за тези уебсайтове. Не носим отговорност за сигурността или защитата на никакви данни, събрани от тези трети страни. Съветваме Ви да се свържете директно с тези уебсайтове за информация относно техните политики за защита на лични данни.

 

5. На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. „Алпен Фарма“ ООД ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

 

 1. Външни доставчици на услуги и търговци на стоки, предлагани на Сайта:

Когато е необходимо, „Алпен Фарма“ ООД ангажира други дружества и лица да извършват определени задачи, като например: поддръжка на Сайта ни от специализирани дружества. Ваши лични данни ще се споделят или достъп до тях ще бъде предоставян на нашите външни доставчици на услуги, само доколкото е необходимо за съответните цели и за изпълнение на договора, сключен между нас и съответния външен доставчик. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на „Алпен Фарма“ ООД са задължени по закон или по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни.

 

(2) Преобразуване на търговско дружество и изкупуване на дялове:

Във връзка с евентуално бъдещо преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи, „Алпен Фарма“ ООД ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към приобретателя на тези дялове или активи, и така, както е необходимо за прехвърляне на собствеността, след като получаващата страна се съгласи да обработва Вашите лични данни и да прилага нужните мерки за тяхната защита по начин, който съответства на приложимото българско и европейско законодателство.

 

(3) Компетентни органи на власт:

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, „Алпен Фарма“ ООД ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи.

 

Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

 

6. Обработване на лични данни на деца:

„Алпен Фарма“ ООД не обработва лични данни на деца. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

 

7. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):

„Алпен Фарма“ ООД не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

8. Сигурност на данните Ви:

„Алпен Фарма“ ООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава, единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с „Алпен Фарма“ ООД лица, при спазване на принципа на необходимост от информация за служебни цели, или само на лицата, които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения или изпълнение на договор. В случай на изтичане на информация, съдържаща лични данни, „Алпен Фарма“ ООД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

 

9. Вашите законови права:

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които „Алпен Фарма“ ООД извършва с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. „Алпен Фарма“ ООД уважава Вашите индивидуални права и ще отговоря винаги на Вашите въпроси и запитвания, касаещи начините, по които ние обработваме получените от Вас лични данни.

 

Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на лични данни:

 

Право на коригиране

Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.

 

Право на ограничаване

Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:

 • оспорите точността на Вашите лични данни, като ограничаването ще бъде за срока, от който се нуждаем, за да проверим точността им;
 • обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването, вместо изтриване на Вашите лични данни;
 • повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
 • възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.

 

Право на достъп

Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. На основание действащото законодателство, си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.

 

Право на преносимост

По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.

 

Право на изтриване

(право „да бъдеш забравен“)

Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които сме ги събрали или за които сме ги обработвали по друг начин;
 • имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и да упражните това си право на възражение срещу обработването;
 • обработването се основава на Ваше съгласие, ако Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно,

освен ако обработването е необходимо по някоя от следните причини:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
 • в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
 • за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.

 

Право на възражение

Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, в случаите в които обработването не се основава на наше законово задължение да го правим. В такъв случай, ние прекратяваме всички активни действия по обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, може да уточните дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.

 

Право на подаване на жалба

В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни в Република България - Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

 

 

 

Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:

 

Срок

Ще се опитаме да изпълним Ваши искания за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в законоустановения срок от 30 (тридесет) дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане, за което ще Ви уведомим непременно преди изтичането на този срок.

 

Ограничаване на достъпа

В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.

 

Невъзможност за идентификация

В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

 

Упражняване на Вашите законови права

За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в края на тази политика адреси.

 

 

 

10. Съхраняване на Вашите лични данни:

Доколкото всички гореизброени цели, във връзка с които извършваме обработване на личните Ви данни са обусловени от регистрирането на Ваш личен профил в Сайта, то в общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили, докато профилът Ви в Сайта не бъде закрит.

 

11. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на личните данни и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на личните данни е актуална към датата, посочена след текста „В сила от:“ на документа.

 

12. Данни за контакт:

„АЛПЕН ФАРМА“ ООД, с ЕИК 200888108, със седалище в гр. София и с адрес на управление: п.к. 1700, р-н „Студентски“, ул. „Йордан Йосифов“ № 6, ет. 2, e-mail: info@alpenpharma.bg, телефон: 028614000.

 

В СИЛА ОТ: 01.10.2023 г.

Екипът на „АЛПЕН ФАРМА“ ООД